VOLEBNÍ PROGRAM TOP09 KOPŘIVNICE 2014


V oblasti veřejné správy:
- stabilní městský úřad
- nezávislost a nestrannost úředníků
- vyrovnaný rozpočet
- transparentnost výběrových řízení


V oblasti místních částí – Lubina, Mniší, Vlčovice
- vyčlenění pevné finanční částky pro místní potřeby
- vyšší míra spolurozhodování občanů místních částí při přerozdělování financí
- zachování místních škol


V oblasti mládeže a školství
- zlepšení propagace zájmových činností
- zapojení dětí a mládeže do činnosti města a veřejného dětí
- podpora sportovních a zájmových aktivit
- podpora osob vychovávajících mládež
- využití školních budov pro zájmové činnosti
- zapojení škol do náborových akcí pro zájmové činnosti


V oblasti sportu
- zjednodušení administrativy v případech žádostí o granty města
- podpora trenérů mládeže
- zapojení soukromých subjektů do sportovních aktivit
- pronájem či prodej nevyužitých sportovních areálů
- podpora aktivních sportovců


V oblasti ekonomiky a podnikání
- efektivní čerpání dotací
- minimalizace podnikatelských aktivit města
- využití zbylých ploch průmyslové zóny
- poradenství pro začínající podnikatele


V oblasti sociální politiky a bydlení
- zájmové aktivity pro seniory
- udržení vysokého standardu služeb pro osoby s postižením
- omezení služeb pro bezdomovce a sociálně vyloučené osoby výhradně pro občany města Kopřivnice
- umožnění výstavby nových rodinných domů na území města


V oblasti kultury
- podpora činnosti místních umělců
- zlepšení propagace kultury
- zachování muzeí Tatra, Fojtství, Šustalova vila
- snížení vstupného do muzeí pro rodiny s dětmi

V oblasti dopravy
- posílení bezpečnostních prvků na komunikacích
- oprava cest a chodníků
- rozšíření parkovacích ploch zavedením jednosměrných ulic
- pokračování v rekonstrukci ulice Štramberská, zachování jejího historického rázu
- zachování stávajícího rozsahu cyklostezek

V oblasti bezpečnosti
- zapojení mládeže do zájmových aktivit pomoci terénních pracovníků
- omezení nonstop podniků
- výrazné omezení hazardu
- zkrácení dojezdových časů městské policie
- posílení hlídek na sídlišti Sever
- spolupráce s nestátními organizacemi řešícími drogovou problematiku


V oblasti životního prostředí
- omezení výstavby v oblastech ohrožených povodněmi
- vzdělávání mládeže v oblasti ekologie
- zavedení systému varování obyvatel ve smogových situacích