Potřebuje Kopřivnice peníze z hazardu?

28. 02. 2013

Potřebuje Kopřivnice peníze z hazardu?

Na zasedání zastupitelstva města Kopřivnice dne 7.3.2013 proběhne vyhodnocení sociální služby Nízkoprahové denní služby Racek a současně projednání změny obecně závazné vyhlášky  o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány sázkové hry pomocí technických zařízení.

 


 TOP09 Kopřivnice má za to, že provozování zejména výherních automatů na území města by mělo být postupně minimalizováno. Městu Kopřivnice na jedné straně provozování výherních automatů přináší zisk, ale na straně druhé také nemalé výdaje. „Oběti“ těch samých výherních automatů v důsledku své hráčské závislosti nezřídka kdy o všechny své peníze a také zaměstnání, či dokonce i rodinu. Takovíto občané se pak v krajním případě mohou stát bezdomovci či osobami jinak závislými na sociálních službách, nehledě k tomu, že herny bývají často pojítkem k trestné činnosti.

 

 

Město Kopřivnice by na prvním místě mělo předcházet vzniku rizik, že její občané spadnou na dno sociální propasti. Až v druhé řadě by se mělo snažit takovýmto lidem pomáhat z onoho dna nahoru. Vytváření podmínek pro bezdomovectví a následné poskytování dotace pro sociální služby pro bezdomovce, kam patří také Nízkoprahová denní služba Racek, je vytloukání klínu klínem.

 

TOP09 Kopřivnice hlasuje pro prevenci kriminality a sociálního vyloučení a tím také pro omezení provozu hracích automatů na území města Kopřivnice.

 

Mgr. Aleš Nytra

předseda místní organizace

TOP09 Kopřivnice