Poděkování

06. 11. 2013

Poděkování

Vážení občané,
v těchto volbách do Poslanecké sněmovny obdržela TOP09 ve volebních okrscích města Kopřivnice (tj. včetně Lubiny, Mnišího a Vlčovic) celkem 711 hlasů (6,9%). Za projevenou důvěru bychom Vám chtěli jménem TOP09 i jménem svým (jakožto jednoho z kandidátů) poděkovat.


Vážení občané,
v těchto volbách do Poslanecké sněmovny obdržela TOP09 ve volebních okrscích města Kopřivnice (tj. včetně Lubiny, Mnišího a Vlčovic) celkem 711 hlasů (6,9%). Za projevenou důvěru bychom Vám chtěli jménem TOP09 i jménem svým (jakožto jednoho z kandidátů) poděkovat.

Jsme si vědomi skutečnosti, že sociální situace v naší obci a v našem kraji není jednoduchá. Proto se i nadále budeme zasazovat o její zlepšení. Naší prioritou v Kopřivnici v příštím období bude podpora zdejšího středního technického vzdělání a učebních oborů – technicky vzdělané osoby mají vyšší šanci získat práci v oboru a tedy nižší riziko nezaměstnanosti. Kvalifikovaná pracovní síla má také šanci přilákat investory. Věřím, že se nám podaří tyto cíle uskutečnit.

Aleš Nytra a Tomáš Sarténa